Vállalati tagunk, a Sodexo egy online kutatás keretében kereste a választ, hogy a kis- és nagykereskedők milyen motivációs, ösztönző programok mentén látják biztosítottnak forgalmuk és teljesítményük növekedését, és milyen hiányosságokat találnak a jelenlegi gyakorlatban. 

 

„Tudatos Vállalkozókért” elnevezéssel 2014 nyarán a magyar KKV-cégekhez szorosan kapcsolódó összefogás, kutatás és támogatási akciósorozat vette kezdetét, melynek célja, hogy hasznos tanácsokkal segítse a tudatos vállalkozókat.

A program keretében a Sodexo Juttatások és Ösztönző Szolgáltatások2014 novemberében a Nagyker Marketinggel együttműködve kutatást indított, hogy felmérje a hazai kis- és nagykereskedők működési gyakorlatát, a gyártók és viszonteladóik kapcsolatrendszerét, valamint az egymással szemben támasztott elvárásaikat is. A kutatás különös figyelmet fordított arra, hogy összegezze, a kis- és nagykereskedők milyen motivációs, ösztönző programok mentén látják biztosítottnak forgalmuk és teljesítményük növekedését, és milyen hiányosságokat találnak a jelenlegi gyakorlatban.

Az ösztönző szolgáltatásokról szóló online felmérésben közel 800 kiskereskedő és 300 nagyvállalkozó vett részt. A mindkét fél igényeit felmérő, teljes körképet adó kutatás rávilágított, hogy a kiskereskedők főként a marketingkommunikáció, a vevőszerző marketing kampányok és az eladásösztönző programok terén várnak segítséget a velük kapcsolatban álló nagyvállalatoktól, hogy termékeiket nagyobb számban adhassák el. A válaszadó kiscégek több mint fele azonban elégedetlen, egy tizede pedig egyáltalán nem elégedett a nagykereskedők ösztönzési aktivitásával, megítélésük szerint a nagyvállalatok nem nyújtanak kellő támogatást a vevőszerzésben és az eladás növelésében.


A nagykereskedők körében készített felmérésből kiderül, hogy viszonteladóikat túlnyomórészt volumenhez kötött kedvezményekkel próbálják nagyobb eladásra és rendelésre ösztönözni, ami azonban a kiskereskedők munkavállalóinál nehezen fordítható át személyes motivációba. A kutatás eredménye alátámasztja, hogy a kisvállalkozókat a további árkedvezményeken kívül legalább annyira motiválják a különböző jutalmak és nyeremények (ajándékutalványok, elektronikai cikkek, utazások és egyéb szolgáltatások), ezen lehetőségeket a gyártók és nagykereskedők azonban kevésbé vagy egyáltalán nem használják ki.
A fent felvázolt különbség miatt a nagykereskedők meglehetősen negatívan ítélik meg saját eladás ösztönzési aktivitásukat abból a szempontból, hogy vajon az közelebb viszi-e őket üzleti céljaik eléréséhez; közel 70%-uk nem tartja sikeresnek motiváló tevékenységeit. A legnagyobb távlati kihívásnak mind a kiskereskedők, mind a nagyvállalkozók egy átfogó és valóban motiváló viszonteladói eladás ösztönző rendszer kialakítását tartják, melynek kidolgozása és lebonyolítása leghatékonyabban külső szakértő segítségével történhet.

A Sodexo piaci szakértelme és az eladások ösztönzését támogató széleskörű szolgáltatás skálája, amely a célzott és rugalmasan alkalmazható ajándékutalványoktól egészen a komplex ösztönzési rendszerek kiépítéséig terjed, éppen ezenpiaci igények összehangolására nyújt megoldásokat. Ezek segítségével a viszonteladó partnerek eladásai jelentősen növelhetők, a gyártó, nagykereskedő és a viszonteladó közti kapcsolat pedig jobban elmélyíthető és kiaknázható.


Vissza