A tanulmány bemutatja a turisztikai desztinációmarketing sajátos tartalmát, társadalom-orientált szemléletét, melynek alkalmazása elengedhetetlen az (ex ante és ex post tényezőkben egyaránt megmutatkozó) versenyképesség-növelő feladatai ellátásához.A turizmusmarketing szerves része kell, hogy legyen egy desztináció, egy terület lakossága jólétét növelő marketingnek.  A turisztikai piac folyamatosan, dinamikusan változik, gyorsan reagál a politikai-társadalmi-gazdasági változásokra. A bemutatásra kerülő - empirikus kutatások, szakértői vélemények alapján összeállított trendek, meghatározó jelensége – egyrészt világossá teszik, hogy minden minőségi, kreatív kínálat képes megtalálni keresletét, de ez jelentős marketingkihívásokat teremt, innovatív válaszokat igényelnek. A tanulmány az elméleti, módszertani rendszerezés, elemzés mellett konkrét gyakorlati javaslatokat is megfogalmaz a desztináció-marketingért felelősök számára.

A tanulmány teljes szövege alább olvasható:

 


Vissza