Az interjúból többek között kiderül, hogy szerinte mi a legnagyobb gond a kkv marketing szakmában, hogy mitől válik valaki jó szakértővé, mitől lesz jó egy képzés, konferencia, illetve mit gondol egy minősítő rendszer bevezetéséről?

 Szerinted mi a legnagyobb gond a kkv marketing szakmában?

Ha van jelentése annak, hogy kkv-marketing, akkor talán ez a kis- és középvállalkozások marketingtevékenységét jelentené. Ezzel szemben a kkv-marketing gyakran egy lesajnáló kifejezés arra, mikor kis cégnek kevés pénze van, szűk lehetőségek közül választhat. Pedig valójában a marketingtevékenység a cég pénztermelő működési területe, hiszen a jól végzett reklám-marketing az értékesítést támogatja. A jól végzett marketing alapfeltétele viszont a mérés, mert enélkül nem határozható meg, hogy amit csináltunk, az a szórakoztatásunkon túl egyebet is szolgált-e.

Mikor a cég plakáthelyeket vásárol, és kettőt a szolgáltató a megrendelő ügyvezetőjének tipikus hazavezető útjára helyez el, az nekem azt mutatja, hogy a marketingkivitelezők gyakran az ügyfeleiket akarják kiszolgálni. Különleges szakmában dolgozunk, mert míg másutt valóban az ügyfél kiszolgálása a cél, nekünk nem az ügyfeleinket, hanem az ügyfeleink ügyfeleit kell szolgálnunk: jó esetben az ő kedvükbe járva, a ő nyelvükön szólva, az őáltaluk kedvelt felületeken hirdetünk az ügyfelünk érdekei szerint. Ha az ügyfél kék hátteret szeretne, de van egy kutatásunk, mely szerint a piros hoz több ügyfelet, akkor járunk el etikusan, ha ellentmondunk annak, aki a pénzt adja nekünk.

Ez vezet el a problémához: van-e ma Magyarországon minimuma annak, ki lehet marketinges? Egyáltalán mi ez a fogalom, szakma-e egyáltalán és létezik-e minimuma? Provokatívan föltehetem a kérdést: én például milyen alapon kapok szakmai kérdéseket és van-e bármiféle jogalapom, hogy marketingszakmai témákban megnyilvánuljak? Ki biztosította azt nekem? Önmagam neveztem ki szakembernek? Szerintem érdemes végiggondolnunk ezeket.

Szerinted hogyan lehetne a kkv marketing szereplőit közelebb vinni a marketingszakma szereplőihez? Vagy ez nem lehetséges mert a marketingszakmán belül „alszakmaként" kell tekinteni a kkv marketingre?

Ahogy említettem, a szakmán belül van egy lesajnáló attitűd a kkv-marketinggel szemben, és ez nem az ügyfelek hibája. Őket igazából nem is érdekli ez a kérdés, de a szakmán belül valóban beszélnünk kell arról, hogy a kkv nem alsóbbrendű piac. Nyilvánvaló, hogy egy kisvállalkozás és egy multi eszközeiben, nézetrendszereiben és büdzséjében mást igényel, másféle szakértelem kell hozzájuk, de kizárólag azért, mert többet költ médiavásárlásra egy UPC, mint egy vidéki internetszolgáltató, még utóbbinak is joga van a marketinghez.

Ki kell irtani azt az elitista gondolkodást, mely szerint alacsonyabb, de tisztességes büdzséből nem lehet jól kampányolni. Mondhatnám azt is, hogy százmillióból nehéz nem elérni eredményt, de a kkv gyakran ötmilliós éves büdzséjéből kutya kötelességünk jövő évre megtérülést hozni, mert családok élete múlik rajta. Úgyhogy szakmai szempontból bár más, önmagában szerintem nem alantasabb a kisebb cégekkel foglalkozni. A mikrovállalkozások esetében nagyon szűkek a lehetőségek, az egyszemélyes tanácsadók terepe lehet, de már egy erősebb kisvállalkozás is meg tud fizetni komplex stratégián alapuló, professzionális marketingtevékenységet.

Másért nehéz kkv-val dolgozni, mint multival. De marketingesként óriási a felelősségünk, mert a kkv-k hazánk legnagyobb foglalkoztatói és összességében adófizetői is. Az ország gazdasági helyzetét határozza meg a vállalkozók általános marketingfelkészültsége. Mondhatom úgy is, hogy nemzeti felelősség lenne a marketing támogatása. Jó szakemberekre van szükség (ez oktatási kérdés), jó minősítői rendszerre (ez szakmai) és marketing alapú vállalkozásfejlesztési támogatásokra (ez pedig állami). Valahol meglepő, hogy a pályázatoknak csak kis kötelező része a marketingköltés, de arra nincsen külön pályázat, hogy kkv-k marketingtevékenységét, ezáltal jövedelmezőségét és működőképességét erősítsék az állami források. Milyen jó lenne, ha erre is lenne szándék. Látom persze, hogy könnyű visszaélni az ilyen pénzekkel, de épp ezért kell erős szakmai képviselet, mert ellenőrizhető minden elköltött forint ebben a szakmában.

Mit gondolsz mely konferenciák a legjobbak a hazai marketing-és kommunikációs iparágban?

A hazai konferenciaipart végtelenül felhígultnak és kiábrándítónak tartom. Egyre-másra jelennek meg a rendezvények, melyek jellemzően ugyanazokon a helyszíneken, a szakmával járó látványosság, show vagy épp csillogás helyett neonfényekben, ugyanazon előadók rosszul varrt öltönyeivel lopják ki a konferenciafüggő ügyvezetők zsebéből a petákot.

A piac nyilvánvalóan rendezi magát, de eközben tömegesen csalódnak bennünk, szakmabeliekben. Nehéz piaci alapon jó konferenciát építeni, mert itthon teljességgel elfogadott a korrektnek nem igazán nevezhető eljárás, amelyben a résztvevők jegyárat fizetnek, a szponzorok kiállítási díjat, keres ezen a helyszín és a cateringes, de az előadók egyetlen forintot sem kapnak. Tisztában vannak-e a konferencia résztvevői, hogy olyanok tartanak előadást nekik, akik ezért ellenszolgáltatást gyakran nem kapnak, tehát kizárólag reklám céljából adnak elő? Szakmailag elvárható-e hibátlan felkészülés valakitől, aki nem kap mást, csak megjelenést? És tud-e róla a jegyárat megfizető, hogy aki kiáll, az ezt reklámnak tekinti és joggal várja el, hogy magát hirdethesse?

Szerintem ezek legitim kérdések, csak hát mind érintettek vagyunk: szervezőként nem fizetünk, előadóként nem kérünk pénzt, kiállítóként előnyöket szerzünk ezzel a torz rendszerrel. Így hát senki sem szól.

Mindezzel együtt vannak értékelhető konferenciák, de míg a romániai fővárosba ellátogat a százezer dolláros fellépési díjért megmozduló GaryVee, addig nálunk ugyanazok a haverok tartanak diamutogatásokat a Lurdyban. Nem kiábrándító, hogy több ezer fős szuperkonferencia van Bukarestben, míg itthon az szuperkonferencia, amire a szervező azt mondta pár éve? Rendben van az úgy, hogy négy teremben mennek tízperces előadások vagy az, ha két előadó egymás után ellentmond a másiknak, de ezt senki sem oldja föl? A résztvevő pedig pislog, hogy akkor kinek lehet igaza.

Szakmai vitákra, nyilvános beszélgetésekre lenne szükség ezeken a rendezvényeken, de amíg a másikat pofa és szimpátia alapján ítélik meg, és felnőtt óvodások nem mennek valahova előadni, mert jaj, a másik is ott lesz, addig nem várhatunk el nyilvános vitát. Nem jobb ez a szakma, mint a nagypolitika azon hozzáállása, hogy csak szakmai vita ne legyen, mert akkor kiderül, ha nem értünk valamihez.

Milyen képzéseket javasolnál egy kkv marketinges és egy nagyvállalati marketinges számára?

Jobb helyeken van büdzsé tréningekre és belső képzésekre. A kisvállalati szinten is el kell jutni oda, hogy a kollégákat képezni kell. Nyilván a tudás az övé lesz, később is élhet vele, de amíg nálunk van, addig minket gyarapít. A tudás közös és nem lehetünk önzőek vele. Ezért a hitelesnek látott szakértőket meg kell hívni a cégünkhöz, ki kell fizetni az órabérért és meg kell követelni, hogy készüljön föl rendesen.

Minden szakterület kapcsán, amelyet használunk, ilyen képzésekkel kerülhetünk a versenytársak elé. A tömegkonferenciák kapcsolatépítésre és az irányvonalak belövésére jók, de a versenytársak is jelen vannak. Piaci előny a belső képzésekkel és jó generálmarketinges gondolkodással érhető el.

Szerinted mitől válik valaki jó szakértővé vagy szakértő céggé?

Az igazi díjat az ügyfelek adják, mikor elutalják a számla ellenértékét. Az elméleti tudás annál kevésbé fizethető meg, minél kisebb cég a megrendelő, nekik ugyanis kivitelezés, ezáltal realizált árbevétel szükséges. Fontos az elméleti háttér, mert olyan objektív tudást ad, amely a szakmai fejlődésben fontos. A dogmáinkat ismerni kell ahhoz, hogy jogosan és hatékonyan kérdőjelezzük meg őket. Nincs annál hiteltelenebb, mikor valaki úgy támad egy szakmai dogmát, hogy maga nem is érti még igazán.

De az igazi hasznos tudás a gyakorlat során születik meg, ezért egy szakértő szerintem akkor maradhat hosszabb távon is valódi szakértője a témának, ha dolgozik is projekteken, tehát vannak ügyfelei. Enélkül a tudása folyamatosan évül: mindazt a szakmai ismeretet, melyet gyűjtött, egy olyan számlán tartja, mely nem kamatozik, az infláció pedig elviszi ezt a tőkét. Amikor az ügyfeleknek dolgozunk, ők kétszer fizetnek: egyszer forinttal, egyszer pedig azzal a tapasztalattal, melyet az ő kontójukra szerzünk meg. Már csak ezért is megérdemlik a tiszteletet, ha minket választanak.

Szerinted mitől lesz jó egy képzés és egy konferencia?

Az egyik legkülönlegesebb hibrid a jó előadó: nem elég, hogy jó szakember, de vélhetően napi szinten a munkában is részt vesz, ezen felül karizmatikus és jó szónok, sőt showman. Mondhatjuk, hogy kettő, de inkább három területen jó egyszerre. Nem elég jó szakembereket gyűjteni, őket tréningelni is kell arra, hogy jó előadóvá váljanak. Nem a szórakoztatás miatt, hanem így fog valóban átmenni és hasznosulni az előadás üzenete. A jó képzés előfeltétele ezért az előadók ismerete, ha kell, oktatása.
Emellett szerkeszteni kell a képzéstematikát: ne bármiről adjon elő a szakértő, hanem egy logikus stratégiai ívbe kerüljön az előadás, ismerje meg, a többiek miről adnak elő. A harmadik szempont sem utolsó: ismerjük a résztvevőket. Az előadókkal egyeztetett szempontok szerinti információkat adjuk át az előadónak, és készüljön föl abból is, kik lesznek jelen.
Sok ügyvezető egy konferencián találkozik először a marketing világával, és az azért mégis tarthatatlan, hogy épp a marketing marketingje szar.

Mit gondolsz szükség van-e a szakma számára egy minősítési rendszer bevezetésére, és ha igen, miért?

Inkább úgy fogalmazom, hogy őszintén megdöbbent, hogy ilyen nem volt eddig. Világos, hogy lesznek kritikusok, ellenlábasok, sőt azt is mondom, emberi jellegünkből adódóan nem lehet tökéletes egy ilyen rendszer. De a szakma most egy anarchista vízióhoz hasonlít, ahol bárki bármi lehet. Ha én kinevezem magam a tartalommarketing királyának, erről publikálok és mindenhol képviselem, akkor sima evangelistaként azonnal szakértőnek neveznek... de várj: konkrétan ez megtörtént. Hol a hűvös és semleges szakmai kritika? Nem a piacféltő csaholás, hanem a korrekt kérdés: de mitől is értenék én ehhez? Kell egy rendszer, amely objektív szempontjai megismerhetőek. Fogunk vitázni rajta, de legalább létezik majd, és úgyis a megbízók döntik el, hitelt szavaznak-e neki, nem pedig a dacból távol maradók érdekeit kell nézni.

Szerinted kik a hazai marketingszakma jelenlegi és jövőbeli véleményvezérei?

Szomorúan látom, milyen jellegtelenség üti föl a fejét. Hol vannak a fenegyerekek? Ennyire unalmas, öltönyös, rideg a marketing? Azt hittem, vibráló, kreatív és izgalmas. Miért nincs kék hajú előadónk? Cowboycsizmás gamificationszakértőket akarok látni!
A marketinges és értékesítő az, akinek hülyére kellene keresnie magát, mert ha jó szakember, gyakorlatilag a jég hátán is meg kell élnie, szinte bármit el tud adni. Nem megélhetési marketinges, hanem gazdag vagy még gazdagabb. A marketinges egy két lábon járó ATM, egy pénznyomda a cégnek.
Bár a harsány showmanekből nincs sok, ez nem is akkora gond. Jó szakértők vannak, akik magyarul is publikálnak, és nem kérnek a cirkuszból. Tehát szakemberből van elég, de ők csak a szűk szakterületük véleményvezérei, jellemzően már évtizedes gyakorlattal. Általános bulvármarketinges, aki a nulláról hozza föl az embereket és szórakoztató általános véleményvezér lenne, ma már talán nem is akad. Wolf Gábor után nem jött senki, ő meg ott maradt valahol 2012-ben, és szerintem hiányzik a szakmának, hiába nem vállalható ezt kimondani.

Ha egy marketingtortát kellene összeállítanod, hogy egy adott márkának/szervezetnek a marketing mely területeivel kell kiemelten foglalkoznia, akkor ez Nálad, hogyan nézne ki százalékos arányban?

Hadd ne válaszoljak ökölszabállyal, mert abba úgyis belekötnek, akik a hibát szeretik firtatni. Inkább azt mondom, minden cég kitartóan és tervszerűen növelje az online költéseit. Akinek jól megy, az is, aki nem csinálja, az meg főleg. Legyen büdzsé az új eszközökre és divatokra, mert úgyis ki akarod majd próbálni őket, de a bizonyított csatornákra fókuszálj. Keret kell a képzésekre, szakkönyvekre, de ez csak akkor ér valamit, ha el is költjük.
Minden szentnek maga felé hajlik a keze, akkor hát még mennyire a magamfajta bűnösöknek: tanuljuk meg, hogy a bérelt és szerzett médiára fordított összegnek megfelelő büdzsé menjen a saját médiára. Legalább annyit költsünk erre, mint a másik kettőre, és ezt az arányt évről évre még növelni is kell.

Szerinted eljön-e az az idő amikor a marketing tartalom nélkül is meglesz?

Amikor az emberek is meglesznek kommunikáció nélkül. Akkor viszont már hagyományosan üzletről és cégről úgysem esik majd szó. A barlangrajzok és Bach a-moll hegedűversenye is tartalom. Az újdonság igazából csak százéves felismerés: tiszteljem meg a fogyasztót azzal, hogy nem szart adok neki, mikor hozzászólok.

A tartalommarketingen belül szerinted mik azok a kihagyhatatlan eszközök és csatornák, amiket cégmérettől függetlenül mindenkinek alkalmaznia kell?

Akinek nincs minimum tízszeres megtérülése az e-mail-marketingen, az ne akarjon új dolgokkal kísérletezni. Nem a víz hülye, ha a kacsa nem tud úszni: tessék megcsinálni a házi feladatot, és az első osztályt befejezni. Ha jó a listánk, a kampányaink különböző tölcsérekben érkezőoldalakra futnak és szegmentáltan működnek, akkor lépjünk a második szintre. Ha megvannak a videók, mehetünk a harmadik osztályba. A közönség, közösség a XXI. század újrafelfedezett alapértéke: akiket összeszedtünk a neten és most épp vásárlóinknak nevezzük őket, azokból építsünk közösséget. Ehhez majdnem muszáj lesz in-person-eseményekben gondolkodni. A rendezvények a marketingtevékenység gyakran nagyon elhanyagolt részei, pedig a content marketing stratégiában nagyon gyakran megjelennek.

Milyen céljaid vannak az elkövetkezendő évre, három és öt év vonatkozásában?

Nagyon messziről kezdem: a tízéves tervem, hogy életre hívjak egy olyan alapítványt, mely kizárólag más alapítványoknak segít, teljesen ingyenesen rendbe hozza a digitális tevékenységüket. Megsokszorozzuk a saját hatékonyságunkat, ha nem mi segítünk a sajátságos céljaikon, hanem rajtunk keresztül elérjük, hogy még több embert lássanak el. Nem arra gondolok, mikor hazai ügynökségek az 1%-os kampányok után sikerdíj néven elteszik a jótékony célra szánt pénz zömét, hanem valóban ingyenes szolgáltatást képzelek el.
Minden, amit teszek, ezt a víziót építi: a cégeimnek öt éven belül át kell állniuk rá, hogy csak négy napot dolgozzunk, így a maradék egy munkanapon pro bono munkákat végezhetünk. Ehhez már az kell, hogy idén is futtatunk pár ilyen akciót. Most nyáron egyetemistákat fogunk táboroztatni, mert sokan jönnek úgy a szakmába, hogy valójában nem is tudják, milyen lesz és miféle készségekre van szükség. Egy hazai ügynökség nem olyan, mint a Mad Man világa, pedig szükségünk lenne tettrekész fiatalokra, akik nem csalódnak és égnek ki egy-két éven belül. Természetesen ezzel együtt a piacedukációra is nagy hangsúlyt fektetünk majd, de ideje az utánpótlással is foglalkozni.
Arra számítok, hogy nagyon sikeres éveink lesznek. Ha ez megvalósul, még többet dolgozhatunk majd igazán fontos dolgokon.

Sipos Zoltánról:
Havonta több mint 1000 oldalnyi szöveg, valamint több tucat videós tartalom megy át a keze alatt. Ő a kiadója az egyetlen nyomtatott tartalommarketing-magazinnak, a Kontentnek. Cége havi 200 ügyféllel dolgozik, így nem sokan rendelkeznek annyi valós hazai tapasztalattal a témában, mint ő.

A cégről röviden:
2011-ben kezdték a szövegírást megismertetni a hazai piacon, 2015-től előfizetői modellben gondolkoznak, 2016 legelején Magyarországon először beszéltek a mikromomentumokról, 2017-ben a legelső hazai chatbotos rendezvényt tartották meg, most januárban pedig már a blokklánc-technológia marketingre gyakorolt hatásairól beszélték a legutóbbi konferencián.


Vissza

hírlevél

Név:*
E-mail cím:*
Az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadom: Igen

Partnereink

Kapcsolat

mail  marketing@marketing.hu

phone  +3630 297 2139, +3620 245 8796

place  1142 Budapest, Kassai utca 71.